•  1
  Türk Kültürü

  İlk Müslüman Türk Devletlerinde Kültür ve Uygarlık

    Lokman Günyeli    0        0        Şikayet Et

  Hükümdar; yasama,  yürütme ve yargının başıdır. Ordunun başkomutanıdır. Yüksek dereceli elemanların atamasını yapar.Adalet sistemiyle halkın huzur ve düzenini sağlar.

  Devlet teşkilatlanması; divan-ı istifa mali işlerden sorumlukişidir. Divan-ı arz askeri işlerden sorumlu kişidir. Divan-ı berit posta vehaberleşmeden sorumlu kişidir. Divan-ı tuğra iç ve dış yazışma işlerindensorumlu kişidir. Divan-ı işraf idari ve mali işler denetçisidir. Şıhne vali,Amil vergi toplayan kişidir. Subaşı komutan, Muhtesip pazarları ve ürünlerikontrol eden kişidir. Cumhurbaşkanı; hükümdar, Başbakan; vezir, BakanlarKurulu; divandır.

  Toprak sistemi; geliri hükümdar ailesine ait topraklara Has denir. Haraci de gayrimüslimlerin topraklarıdır. Bir bölgenin vergi gelirinin devlet görevlisine verilmesi ve buna karşı ikta sahibi devlete asker yetiştirme sistemine İkta Sistemi denir. Geliri hayır işlerine ait topraklar vakıf topraklarıdır.

   


 •  


Görüşünüzü Bildirin

Yorum Yapmak İçin Lütfen Giriş Yapınız.

 

Facebook Yorumları