•  1
    Din

    En eski Türkçe Kuran Tercümesi

      Lokman Günyeli    0        0        Şikayet Et

    Fakat bu nüshanın dışında Rylands Nüshası olarak bilinen mealin  Eckmann tarafından,  12. yüzyılın sonu ile 13. yüzyılın başına ait Karahanlı Türkçesi dil özelliklerini gösterdiği belirtilmiştir. Bu açıdan bakınca bir çok kaynak ilk mealin Rylands nüsha olduğu düşüncesindedir. Bu nüsha, Rylands  Kitaplığı Arapça Yazmalar Bölümü 25-38’de kayıtlıdır.Bu nüshanın kimin tarafından ne zaman yazıldığı tam tarih olarak belirlenememiştir fakat dil özellikleri bakımından Karahanlılara ait olduğu kesindir.  İncelemiş olduğumuz Rylands nüshasında  cennet, cehennem, peygamber, Allah gibi kavramlarının karşılığı olarak Tengrici dönemden kalmış olan 

Eski Türkçe’de Esma-ül Hüsna (Tanrı’nın güzel adları)

Bir Ök = El-Vahid
“Zat, sıfat ve fiillerinde benzeri ve ortağı olmayan, tek olan.”

Eşitgen = Es-Semi
“Her şeyi en iyi işiten.”

Bütün İşlig = El-Hâkim
“Her işi hikmetli, her şeyi hikmetle yaratan.”

Küdezgen = El-Hafid
“Dereceleri alçaltan”

Küçlüg Ugan = El-Kadîr
“Dilediğini dilediği gibi yaratmaya muktedir olan.”

Munsuz = El-Ganiyy
“Her türlü zenginlik sahibi, ihtiyacı olmayan.”

Rûzî Bergen = Er-Rahman
“Dünyada bütün mahlükata merhamet eden, şefkat gösteren, ihsan eden.”

Üküş Bergen = El-Vahhab
“Karşılıksız hibeler veren, çok fazla ihsan eden.”

Yarlıkaglı = Er-Rahîm
“Ahirette, müminlere sonsuz ikram, lütuf ve ihsanda bulunan.”

Yüksek = El-Aliyy
“Yüceler yücesi, çok yüce.”

Ugan = El-Kadîr
“Dilediğini dilediği gibi yaratmaya muktedir olan.”

Ulug = El-Kebîr
“Büyüklükte benzeri yok, pek büyük.”

 


Bunları da Okuyabilirsiniz

 


Görüşünüzü Bildirin

Yorum Yapmak İçin Lütfen Giriş Yapınız.

 

Facebook Yorumları